O NAMA OSNIVAČI KLUBOVI PREDAVAČI IZLAGAČI PROIZVOĐAČI     UČLANITE SE



Na osnovu ugovora o trajnoj saradnji
Br. 303-10.20.10 od 10.05.2010 sa



SHOPPING CENTER NETWORK SERBIA
A.D.




ALIJANSA  NUDI SLEDEĆE
consulting uslugu i obuku :

UREDJENJE ENTERIJERA
od specifikacije do realizacije




ART I DANCE TERAPIJA
(slikanje,vajanje,argnt.tango)




OBUKA I WELLNESS TRENING
(kultura urbana i stanovanja,
ishrane i ekoloških resursa)


KLUBOVI


SUBSPECIJALIZACIJE





INDIVIDUALNA I
GRUPNA EDUKACIJA
iz oblasti :


ARHIREKTONSKA LOGIKA

TEORIJA PROPORCIJE

ARHITEKTONSKI UNIKAT

INTERNACIONALNA
( ON-LINE )
AKADEMIJA
UMETNOSTI




EDICIJA I IZDANJA U PRIPREMI

EDICIJA ( 5 godina )

1.-ATLAS EVOLUCIJE
ARHITEKTONSKE FORME
tematski eseji studenata

2.-ENCIKLOPEDIJA
GRADITELJSKIH IGARA
- eseji predavača i
učesnika radionica


3.-RETORTA IDEJA
KONCEPT SELEKTIVNE
SINTEZE

- sinopsis programskih
celina ( buduća oblast )