O NAMA OSNIVAČI KLUBOVI PREDAVAČI IZLAGAČI PROIZVOĐAČI     UČLANITE SE


Da vam je neko pre trideset godina rekao, da će danas ljudi masovno „urastati u fotelje“ pred televizorom – gutajući tuđu patnju u reality – show ili adrenalinskim sportovima - umesto da žive svoj život – da li biste mu poverovali ?

Da li verujete da je neko pre 30 godina „video“ da će se gradovi širiti kao matastaze, pa će im zato stručnjaci davati latinska imena kao bolestima : metropola, megalopolis, urbani kontinuuum, ekumenopolis ???


Predplatite se na knjigu u pripremi

ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTUREmr sc Marin RAJKOVIĆ

"PROSTORNI PROROK OPŠTE PRAKSE - 30 godina buntovnik sa razlogom "

Knjiga se sastoji od tri dela :

PRVI DEO :
eseji URBANIKUM - ARHITEKTONIKUM I KONCEPT SELEKTIVNE SINTEZE

- objavljeni 1979 godine u časopisima DELO / KULTURA / ZAMAK KULTURE

DRUGI DEO :
Prikaz ciklusa konceptualnih izlozbi Jadranke Vinterhalter
u Salonu Muzeja Primenjenih umetnosti - Pariska 14
- VAZDUH - VODA - VATRA – ZEMLJA,
Rađanje “postmoderne” arhitekture 80 – ih godina, “vertikalne” i umetnosti za novi svet Slovenj Gradec u kome su bili svi tadasnji “perspektivni” arhitekti …

TREĆI DEO :
Prethodni povodi I današnji razlozi za osnivanje
Nevladine organizacije ALIJANSA UNIKATNE ARHITEKTURE
- kao konceptualnog shiboletha kolektivnog pamćenja arhetipske biblioteke Evropskog civilizacijskog kruga (čiji smo mi samo rizničari) a koji novim generacijama može poslužiti da rekonstruišu jednu celishodnu
VREDNOSNU ORIJENTACIJU
u vremenu pačvorka od kulturoloških pabiraka ranijih vremena …
Ovo je prvo izdanje i prvi udžbenik ALIJANSE – formata A5 / 250 strana / bogato ilustrovano sa 30 -ak autorovih studentskih crteža – mek povez / plastificirane korice
PRETPLATOM U PRIPREMI na ovo izdanje dobijate:
povlašćenu cenu od 450 .- din. za minimum 20 primeraka = 9.000 .- din pomažete tehničku pripremu i pokrivanje troškova štampe knjige
Pojava vaseg imena ili ZNAKA firme u impresumu knjige stavlja vas u red
Sponzora – SUIZDAVAČA - što je mnogo više od reklame u novinama.
Novine se danas pročitaju i bace - a knjiga uđe u nečiju biblioteku za sva vremena.

NARUCITE

back


Copyright © 2008, Alliance Of Unique ARCHITECTURE , All rights reserved