O NAMA OSNIVAČI KLUBOVI PREDAVAČI IZLAGAČI PROIZVOĐAČI     UČLANITE SE


MANIFEST ALIJANSE UNIKATNE ARHITEKTURE

1. - IMHOTEP (u prevodu : «onaj koji dolazi u miru» ...) - je bio pravi «Leonardo» - renesansno UNIVERZALAN, bio je : konstruktor, vidar, astronom i astrolog, faraonov «brat», dakle sin Boga Sunca i PRVI POZNATI arhitekt - graditelj Đoserove (stepenaste) piramide. Njegovo ime je ispisano hijeroglifima u podnaslovu ovog Manifesta, a njegova statua u Luvru drži prve NACRTE arhitekte, dok on nosi prvu zanatsku (klesarsku) kecelju. Jedino vreme kad je živeo (2650 – 2600) dovodi u sumnju njegov «renesansni univerzalizam»? IMHOTEP je naime večno živi simbol da je Evropska civilizacija (koja je uvek uključivala Mediteransku zonu) ODUVEK UNIVERZALNA. Zato smo IMHOTEPOVO ime izabrali da se pred njim ZAKUNU svi arhitekti i graditelji.

2. - Prva graditeljska epoha – od Mesopotamije do Rimske urbane civilizacije, sa puno Egipatskih dinastija, bila je vreme kada su ljudi učili MNOGO STVARI – O MALO STVARI ! Bilo je to vreme u kome je jedini prepoznatljivi izgrađeni SISTEM bio minijaturni POLIS – poleografska vizija Velikog Kosmosa. Vreme VEROVANJA i vreme velikih IDIVIDUALACA : Pitagore, Sokrata, Platona, Aristotela, Euklida i Arhimerda, osnivača POJEDINIH temeljnih tačaka znanja zaključno sa Vitruvijevih 10 KNJIGA O ARHITEKTURI, koje su prvi put definisale elemente ukupnog urbanog SISTEMA – GRADA, kao malog analoškog modela u velikom modelu Kosmosa.

3. - Razdoblje srednjeg veka već ide po dva paralelna koloseka – na jednoj strani imamo drastičnu socijalnu dekompoziciju : društveno raslojavanja, održavanje privida sprege vlasti Crkve i Države uz raskol u crkvi, vladavinu inkcizicije. Sa druge strane sve impozantnije, kompleksnije i savršenije građevinske strukture, koje svedoče o permanentnoj EVOLUCIJI ARHITEKTONSKE FORME ! Ove je vreme SUMNJE i traganja : od najveće Rimske moći – do njegove potpune dekadencije, od Vitruvijevih 10 knjiga ... - do 4 KNJIGE O ARHITEKTURI Paladia ANDREE iz Vićence, renesansog majstora, koji je predstavnik najslavnijeg doba renesansnog shvatanja i korišćenja PERSPEKTIVE u gradnji kuća i gradova, kao savršenih malih analoških modela u Kosmosu.

4. - I onda naglo UBRZANJE ! Buržoaska, pa industrijska revolucija, zaneseno tehnološko SAMOLJUBLJE koje čitav svet uverava da je PERMANENTNI RAST – pretpostavka budućeg postojanja*. Nastaje nagla potreba za spajanjem UMETNOSTI i ZANATA – postaju slavne «L' ecole de beaus arts», «Bauhaus», «Institut za umjetnost i obrt» - poćinje da se ispisuje raskošna ENCIKLOPEDIJA GRADITELJSKIH IGARA** «HOMO LUDENS»-a Johana Huizingea. Istovremeno međutim (opet na paralelnom koloseku) počinje ekspanzija REDUKCIONISTIČKE misli idealno oslikana knjigom Herberta Markusea : «ČOVEK JEDNE DIMENZIJE» iz 1964 god. Kao Čaplinova karikatura «marionete» za beskrajnom trakom u antologijskom filmu: «XX vek» ! Mnogi opominju da se radi o OPSESIJI velikoserijskom proizvodnjom koja «ubrazava po sebi»!

5. - Socijalno raslojavanje u XX veku dovodi do inflacije svih vrednosnih kriterijuma jer *** Markuseov jednodimenzionalni čovek postaje UNIFICIRANA mera svih stvari. Tako nekoliko desetina antologijskih kuća moderne arhitekture (kao sto je Korbizijeova «mašina za stanovanje» u Marseju) počinje da biva «klonovano» u milonskim tiražima širom čitavog sveta. Niža klasa živi u višespratnicama, u identičnim stanovima, sa identičnim nameštajem na istim mestima, jedu istu hranu iz istih frižidera i život provode «urastajući u fotelju» pred televizorima – koji stoje na istom mestu. «Genijalnost» MULTIPLIKACIJE je u višestrukoj prodaji istog komada zemlje (ćelije grada) koja je analoška slika Kosmosa – onoliko puta koliko ima spratova – jedan iznad drugog. Sve POJEDINAČNO gubi svaki smisao u korist serijskog – uniformnog – to je kraj UNIKATA. ARHITEKT postaje «...majstor klonovanja idealnih uzoraka...» i treba da ZNA samo KATALOG. Evropska evolutivna spirala je kulminirala do potpune atomizacije znanja u subspecijalnostima, dezoirejentacije u vrednosnim opredeljenjima i hiperprodukcije «hleba i igara» za najširi PLEBS. Kao da je ponovo potrebna SUMNJA iz prerenesansnog doba - da se inicira novi pokret spirale ...

6. - Ključna rečenica Norberta VINERA da specijalista tokom karijere : „...saznaje sve VIŠE stvari o sve MANJE stvari ...” je savršena metafora kako su nastali (kako to Nemci lepo i precizno kažu) „fach - idioten” koji su nam u XX veku naučnog i industrijskog USPONA - bukvalno „raskrilili vrata” Kosmosa. Za XXI vek su međutim neophodna Univerzalistička znanja i veštine - da bismo u „krizi obilja” po defaultu – bili uopšte sposobni da NEKIM SISTEMOM pretražujemo OBILJE i nešto od obilja postojećih znanja ISKORISTIMO. To je jedini način da u beskrajnom lavirintu mogućnosti - ne završimo u nekoj od fijoka fragmenata. Ne potonermo u „živi pesak” obilja …

7. - Neverovatna je sličnost potrebe integrisanja UMETNOSTI I ZANATA karakteristična za početak prethodnog veka i potrebe integrisanja ZNANJA I UMEĆA (know how) karakteristična za početak ovog veka - čiju će SERIJSKU produkciju obeležiti „digest” i multiplikacija. XXI vek je vek globalnih interesnih sfera kontinentalnih razmera, globalne automatizacije ultra - veliko - serijske produkcije i vek „wellness revolucije” slobodnog vremnena ... To nameće NUŽNU potrebu rehabilitacije VREDNOSNE ORIJENTACIJE koja je NESTALA sa padom „bipolarnog sveta” – odnosno rušenjem Berlinskog zida, kao što je NUŽNA reklasifikacije tradicionalnih zanimanja koja su prošla složenu „evoluciju fragmentizovanja”.

Konašno, prvi put (od Renesanse) potrebno je redefinisati : šta je „ALAT”. a šta je „ZANAT”?

8. - Mi smatramo da je KOMPJUTER = ALAT ! Superioran u odnosu na čoveka samo u dve ravni - u brzini rada i u eliminisanju GREŠKE - dok ispravno funkcioniše.U svemu ostalom upotreba PC-a predstavlja rizik najpre da ljudska RUKA «prestane da misli» a zatim i da čovek pomisli da PC – može nešto da «osmisli» - zaključno sa MEMENTOM o «veštačkoj inteligenciji».

9. - INTERNET je sredstvo komunikacije i izvor informacija - neograničenih mogućnosti !!! On je SAMO OPŠTILO i ništa više ! Osim navedene superiornosti Internet nosi i rizike : krize obilja, narušavanja privatnosti, ugrožavanja ličnosti i telesne, mentalne i duhove atrofije.

10. - Moderna tehnologija - uz sve prednosti koje je donela (uglavnom u domenu komfora) nosi sa sobom otvorenu pretnju «rastavljanja» čovekovog imanentnog integriteta tela–duše–duha ! Digitalna tehnologija menja metode šestomesečno – a temeljne tennologije dvogodišnje !! Ljudska duhovnost i graditeljsko umeće – samo od IMHOTEPA traju već V milenijuma !!!

11. - Arhetipsko kolektivno pamćenje evropske civilizacije je nepresušan IZVOR inspiracije. Mi se borimo za svetlo RAZUMA i razumevanja - nasuprot mračnim fijokama fragmenata. Mi se borimo za stari/novi «leonardovski» univerzalizam učenja, znanja, mišljenja i kreacije!

* M.R. – PROBLEMSKI OKVIR URBANIKUM – (esej u časopisu) «DELO» 8-80 – Beograd – 1980 – str.39 - 59

** M.R. – PROBLEMSKI OKVIR ARHITEKTONIKUM – «KULTURA» 44 – Beograd – 1979 – str. 135 - 159

*** M.R. – KONCEPT SELEKTIVNE SINTEZE – «ZAMAK KULTURE» – Vrnjačka banja - 1980 – str. 71 – 82


IMHOTEPOVA ZAKLETVA
O NAMA
back
Copyright © 2008, Alliance Of Unique ARCHITECTURE , All rights reserved