O NAMA OSNIVAČI KLUBOVI PREDAVAČI IZLAGAČI PROIZVOĐAČI     UČLANITE SE


IMHOTEPOVA ZAKLETVA

Zaklinjem se svojom čašću ARHITEKTE I GRADITELJA, pred licem STVORITELJA Neba i Zemlje, koji je Otac svih nas da ću svakim svojim potezom pera ili rečju, akcijom ili gestom, činiti sve u korist autoriteta, jačanja i proslavljanja našega Esnafa. Da nijedan razlog neće biti dovoljan da svoj LIČNI INTERES - stavim iznad ili ispred interesa našeg Zanata.

Zaklinjem se da ću prema svakom kolegi graditi odnos na bazi Biblijske pouke : « Ne čini nikome ono - što ne bi želeo da neko učini tebi ! » To znači da ću svakog kolegu smatrati najboljim u njegovoj specijalnosti i najčestititjim čovekom u saradnji – dok me neposredno ne uveri u suprotno.

Zaklinjem se da nikada Investitoru neću omogućiti da stekne IMOVINSKU KORIST uz pomoć mog stručnog autoriteta – ako time na bilo koji način narušava : NORME - standarde i dobre običaje poslovanja u našoj struci. Moja je obaveza da Investitora, kao neuku stranku provedem kroz sve faze INVESTIRANJA, a da pritom nikome ne nanese materijalnu ili moralnu ŠTETU !

Zaklinjem se : ukoliko zbog gradnje kuće koju sam ja projektovao na određenoj lokaciji – moram da ubijem jedno drvo – da ću posaditi bar dve mladice istih endemskih karakteristika na prikladnoj lokaciji (najbolje istoj - ukoliko ima prostora). Ovaj simbolični zavet obuhvata sve EKOLOŠKE ASPEKTE intervencija u prostoru.

Zaklinjem se da ću POČETI DA UČIM čim steknem zvanje arhitekte, odnosno kvalifikaciju projektanta i da ću stalno napredovanje u sopstvenoj obuci smatrati ne samo svojom obavezom, nego i zadovoljstvom samousavršavanja na putu najvišeg saznanja uklesanom na ulazu Hrama u Delfima : POZNAJ SAMOGA SEBE !

Ukoliko se prihvatim OBUKE DRUGIH u našim veštinama, zaklinjem se da ću im tako dugo prenositi gornje vrline na koje sam se sam obavezao – dok ne stvorim bar jednog UČENIKA, a da ću zatim nastaviti da stečeno znanje pretačem u knjige, predavanja i modele, da bih povećao obim znanja kojim naš ZANAT kao jedan od najstarijih raspolaže.

« NULLA DIES SINE LINEA» Tako mi STVORITELJ pomogao na svakom koraku ove Zakletve.

mr arch sc Marin RAJKOVIĆ - 26.06.2008 – BEOGRAD
IMHOTEP (Immutef / Im – hotep / Ii-em-Hotep) – 2650 – 2600 g.p.n.e.


O NAMA

MANIFEST ALIJANSE
back
Copyright © 2008, Alliance Of Unique ARCHITECTURE , All rights reserved